Onley – Inley Porselen Dolgular

Onley ve inley restorasyonlar Uygulanacağı dişler üzerindeki renk şekil ve anatomik formasyonlar taklit edilerek bütünlük oluşturulur.

Yapım aşaması ise ilk seansta mevcut restorasyonun kavitesi hazırlanarak ölçü alınmasının ardından oluşturulan kavite geçici dolgu maddesi ile kapatılır. Ardından 5 günlük bir sürenin sonunda 2. Seansta, laboratuvar ortamında hazırlanan porselen dolguların kenar uyumları kontrol edilerek simante edilir. Simantasyon yöntemi laminalar ile aynı olup ışınla yapılmaktadır.